Operaty i zabezpieczenia ppoż - FireMar firemar.pl

Operaty i zabezpieczenia ppoż - FireMar


FireMar

Doświadczeni pracownicy firmy FireMar zajmują się wykonywaniem, oprawianiem oraz rozmieszczeniem planów ewakuacji pod postacią rzutów kondygnacji. Przygotowywane dla klientów plany ewakuacyjne przedstawiają: rozkład pomieszczeń, korytarzy i klatek schodowych, przebieg wraz z kierunkiem dróg ewakuacyjnych wraz z lokalizacją wyjść ewakuacyjnych, rozmieszczenie sprzętu przeciwpożarowego, przycisków sygnalizacji pożarowej, hydrantów, a także umiejscowienie plansz w budynku, aby ułatwić orientację osobom, które w przyszłości mogłyby skorzystać z konkretnych planów. Wszystkie plany opracowane są w oparciu o zapisy prawa i ustalenia przeciwpożarowe.

FireMar Inżynieria Pożarowa Sławomir Staniszewski
Tel.: 698667665
al. Jana Pawła II 25A
37-450 Stalowa Wola
podkarpackie
REGON: 369080020